دانلود کتاب انجیل برنابا

دانلود کتاب  انجیل برنابا

دانلود کتاب انجیل برنابا

دانلود کتاب ” انجیل برنابا “

انجیل برنابا یکی از اناجیل غیررسمی مسیحیان می‌باشد که توسط برنابا، یکی از حواریون عیسی‌مسیح نوشته شده است.
مطالب منعکس شده در انجیل برنابا، به سبب شباهت‌هایی که با دیدگاه‌های اسلامی درمورد عیسی مسیح دارد، مورد توجه مسلمانان است. با این حال پژوهش‌گران مسیحی به سبب آن که کهن‌ترین سند از وجود این کتاب به پنج قرن پس از عیسی برمی‌گردد، آن را جعلی و نامعتبر می‌دانند.
انجیل برنابا همچون…

Check Also

A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam

A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam A History of …