دانلود کتاب امثال و حکم دهخدا

دانلود کتاب امثال و حکم دهخدا

دانلود کتاب امثال و حکم دهخدا

دانلود کتاب ” امثال و حکم “

کتاب نایاب امثال و حکم اثر سترگ و ارزشمند علامه علی‌اکبر دهخدا می‌باشد.
کتاب امثال و حکم یک مجموعه بزرگ چهارجلدی است که در سال ۱۳۱۰ تالیف گردید. این کتاب شامل پنجاه‌هزار ضرب‌المثل و جملات قصار و ابیات قدیمی و پراکنده است. نودوهفت‌درصد حجم این کتاب، شامل ضرب‌المثل‌ها و جملات قصار مکتوب شده است و هر یک دارای شرح و تفصیل است. سه‌درصد کتاب نیز دربرگیرنده‌ی مثل‌های عامیانه است.
دانلود…

Check Also

یادداشتهای سفر به اروپای شرقی

یادداشتهای سفر به اروپای شرقی یادداشتهای سفر به اروپای شرقی نویسنده: محمدباقر داوودی     …