دانلود کتاب الواح سومری

دانلود کتاب الواح سومری

دانلود کتاب الواح سومری

کتاب نایاب الواح سومری پژوهشی ارزنده از ساموئل کریمر می‌باشد.
کتاب الواح سومری شامل بیست و پنج مقاله درباره بیست و پنج لوح سومری است. ترجمه الواح و توضیحات پیرامون هر یک باعث شده است تا این اثر برای پژوهشگران تاریخ باستان یک گنج گرانبها باشد. این کتاب از کاملترین کتب برای شناسایی تمدن عظیم سومر است. هر یک از این الواح گوشه‌ای از تاریخ سومر باستان را -به ویژه تاریخ اجتماعی سومر را- روشن کرده و به تصویر می‌کشد.
دانلود الواح سومری را…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …