دانلود کتاب استخدامی ریاضی و آمار

دانلود کتاب استخدامی ریاضی و آمار

کتاب استخدامی ریاضی شامل نکات کلیدی + خلاصه مطالب + آزمون + پاسخنامه واقعا تشریحی – 104 صفحه
در هر فصل این کتاب ابتدا به آموزش مبحث به طور خلاصه پرداخته شده و نکات مورد نیاز آزمون بیان شده است، سپس آزمون مربوط به فصل مطابق با نمونه سوالهای آزمون های استخدامی بیان و در پایان هر فصل پاسخنامه تشریحی آورده شده است.
فصول این کتاب به شرح ذیل است:
فصل 1: مجموعه ها
فصل2: توان
فصل3: رادیکالها
فصل4: چند جمله ای ها
فصل5: اتحادهای جبری و تجزیه چند جمله ای…

Check Also

جزوه تایپی و فوق العاده و رنگی جراحی دام کوچک

جزوه تایپی و فوق العاده و رنگی جراحی دام کوچک جزوه ی کامل و بسیار …