دانلود کتاب اخبار الطوال دینوری

دانلود کتاب اخبار الطوال دینوری

دانلود کتاب اخبار الطوال دینوری

دانلود کتاب ” اخبار الطوال ؛ دینوری “

« اخبار الطوال » کتابی نایاب و کهنه به قلم « ابوحنیفه‌احمد‌بن‌داوود دینوری » مورخ برجسته سده سوم هجری می‌باشد.
دینوری در کتاب اخبار الطوال تاریخ را به سه قسم بخش‌بندی کرده و بر پایه آن در قسمت نخست از تاریخ انبیا و پیامبران، از آدم تا نوح و ابراهیم و موسی و داوود و سلیمان و عیسی سخن رانده است. در بخش دوم کتاب تاریخ ایرانی را مدنظر قرار داده و از پادشاهان پیشدادی و کیانی…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …