دانلود کتاب آفرینش خدایان، راز داستان‌های اوستایی

دانلود کتاب آفرینش خدایان، راز داستان‌های اوستایی

دانلود کتاب آفرینش خدایان، راز داستان‌های اوستایی

کتاب نایاب و نفیس « آفرینش خدایان؛ راز داستان‌های اوستایی » به قلم «امید عطایی» یکی از ژرف‌ترین پژوهش‌ها، پیرامون اساطیر و افسانه‌های ایرانی می‌باشد.
نویسنده در این کتاب سترگ، پس از تفسیر اصول اعتقادی ایرانیان باستان و مقدسات آن‌ها، چگونگی پیدایی جهان و آفرینش آدمی را بازگویی کرده و سپس به بررسی خدایان و شاهان اساطیری ایرانی بر پایه اوستا و متون زرتشتی و ایرانی می‌پردازد. این کتاب یکی از جامع‌ترین…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …