دانلود کتاب آخرین سفر شاه

دانلود کتاب  آخرین سفر شاه

دانلود کتاب آخرین سفر شاه

کتاب نایاب آخرین سفر شاه اثری از ویلیام شوکراس با ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی می‌باشد.
کتابآخرین سفر شاه شرح خروج محمدرضا شاه پهلوی از ایران در سال ۱۳۵۷خورشیدی و سرگردانی او در کشورهای گوناگون تا زمان مرگش می‌باشد. ویلیام شوکراس روزنامه‌نگار شهیر انگلیسی با دسترسی به منابع موجود این کتاب ارزشمند را نگاشته است. آخرین سفر شاه یکی از مستندترین و جالب‌ترین کتاب‌هایی است که منحصرا درمورد روزهای آخر زندگی شاه نوشته شده است….

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …