دانلود پاپورپوینت برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان

دانلود پاپورپوینت برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان

برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان
نمونه موردي
 راين – اروپا
 
اسلاید اول:
مقدمه : شاخص هاي پايداري:
مجموعه 80-70 سري اطلاعات پايشي ومداومي هستند كه براي بررسي وشناخت شرايط مختلف :
مديريتي
ظرفيت و توان جامعه
تلاش‌هاي عمومي در مورد محيط ومنابع طبيعي واقدامات مرتبطبا آن براي وضعيت:
گذشته
حال
آينده
كشورهايي كه داراي سيستم‌هاي تعدل بخشي و نگهداري هستند مورد استفاده قرارمي گيرد
بر اساس آن دسته‌بندي‌هاي مختلفي بوجود…

Check Also

مجموعه 7 جلدی کتاب های MCAT Complete 7-Book Subject Review 2019-2020

مجموعه 7 جلدی کتاب های MCAT Complete 7-Book Subject Review 2019-2020 مجموعه 7 جلدی کتاب …