دانلود پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار

دانلود پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار

اسلاید اول
اهداف رفتاری (ویژه )
دانشجو در پایان این جلسه درس قادر خواهد بود:
•مفاهیم مرتبط با نیازهای خاص را تعریف کند
•تعریف کودکان بانیازهای خاص از نظر بخش بهداشت مادر وکودک کودکان راتعریف کند
•شیوع بیماریهای مزمن در کودکان رانام ببرد
•عوارض بیماریهای مزمن کودکان لیست کند
•اهم موارد مراقبت از کودکا با بیماری مزمن راتوضیح دهد
 
اسلاید دوم
 
•اثرات بیماری مزمن در گروههای سنی مختلف را توضیح دهد
•مراقبت از…

Check Also

آموزش و تکنیکهای متفاوت برای افزایش سایز آلت تناسلی و همچنین آموزش جدیدترین تکنیک افزایش سایز پنیمور

آموزش و تکنیکهای متفاوت برای افزایش سایز آلت تناسلی و همچنین آموزش جدیدترین تکنیک افزایش …