دانلود پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی

دانلود پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی

اسلاید اول
آرايه ها و ساختارها
lADT (Abstraction data type)
آرايه ها
يونيون ها و ساختارها
ماتريس هاي اسپارس
آرايه هاي چند بعدي
چند جمله اي ها
رشته ها
اسلاید دوم
آرایه ها
lمجموعه ای از داده كه در خانه های پشت سرهم حافظه قرارمی گيرند.
lمجموعه ای از زوجها شامل انديس و مقدار است.
lبه ازای هر انديس يک مقدار مربوط به آن انديس وجود دارد (تناظر يا نگاشت)
int a [7] = { 3,5,2,7,9,10,11}
اسلاید سوم
ADTمربوط به آرايه ها:
– GeneralArray(int j, RangList list ,float InitialValue=DefaultValue);
/*Createsa j dimension…

Check Also

کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب 53 ص

کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب 53 ص نام فایل : کارآموزی در شرکت آب …