دانلود مجموعه کامل طرح درس روزانه ریاضی پنجم ابتدایی

دانلود مجموعه کامل طرح درس روزانه ریاضی پنجم ابتدایی

دانلود مجموعه کامل طرح درس روزانه ریاضی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه پنجم ابتدایی (درس ریاضی)
 
در این فایل تمامی طرح درسهای روزانه درس ریاضی مقطع پنجم ابتدایی جمع آوری شده و به قیمت بسیار ناچیزی ارائه گردیده است.
 
این فایل شامل طرح درس ریاضی به شرح ذیل می باشد:

تدریس تقریق اعشاری
روش تدریس نیمساز زاویه
سناریو ریاضی پنجم
طرح احتمال پنجم
طرح تفریق عدد مخلوط پنجم
طرح تقسیم کسر پنجم
طرح جمع اعشار
طرح درس اعداد اعشاری
طرح درس اعداد مرکب
طرح درس اعشار
طرح درس الگو
طرح درس…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …