دانلود مجموعه کامل تاریخ ابن خلدون

دانلود مجموعه کامل تاریخ ابن خلدون

دانلود مجموعه کامل تاریخ ابن خلدون

دانلود کتاب ” العبر ؛ تاریخ ابن خلدون
کتاب نایاب العِبر مشهور به کتاب تاریخ ابن‌خلدون تالیف ابوزید عبدالرحمن‌بن‌محمدبنخَلدون حَضرَمی تاریخ‌نگار تونسی قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری می‌باشد.
کتاب العِبر ؛ تاریخ ابن‌خلدون در اصل با نام العبر و دیوان المبتداء و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر با سبکی بدیع و نگرشی نوین توسط ابن‌خلدون به رشته تحریر درآمد. ابن‌خلدون به تکرار تاریخ در یک چرخه شش نسلی معتقد بود. او از…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …