دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی
 
این مجموعه در برگیرنده طرح درس تمامی دروس مطالعات اجتماعی کلاس پنجم دبستان می باشد. فهرست این طرح درسها در ذیل آورده شده است:
طرح درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می کنم
طرح درس دوم: احساسات ما
طرح درس سوم: همدلی با دیگران
طرح درس چهارم: من عضو گروه هستم
طرح درس پنجم: جمعیت ایران
طرح درس ششم: منابع آب ایران
طرح درس هفتم: نواحی صنعتی مهم ایران
طرح درس هشتم: راه ها و حمل و نقل 1
طرح…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …