دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی
 
این مجموعه در برگیرنده طرح درس تمامی دروس مطالعات اجتماعی کلاس پنجم دبستان می باشد. فهرست این طرح درسها در ذیل آورده شده است:
طرح درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می کنم
طرح درس دوم: احساسات ما
طرح درس سوم: همدلی با دیگران
طرح درس چهارم: من عضو گروه هستم
طرح درس پنجم: جمعیت ایران
طرح درس ششم: منابع آب ایران
طرح درس هفتم: نواحی صنعتی مهم ایران
طرح درس هشتم: راه ها و حمل و نقل 1
طرح…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …