دانلود طرح درس روزانه قرآن پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه قرآن پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه قرآن پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه قرآن پنجم ابتدایی
 
در این مجموعه طرح درس تمامی دروس قرآن پایه پنجم ابتدایی آماده گردیده است. هر درس در یک فایل جداگانه و قابل پرینت آماده شده که لیست آن در ذیل نشان داده شده است:
 طرح درس 1: دسته گلی از آسمان
طرح درس 2: تنها او
طرح درس 3: بانویی که یک سوره به نام اوست
طرح درس 4: از نوزاد بپرسید
طرح درس 5: گل صد برگ
طرح درس 6: مال مردم
طرح درس 7: رنگین کمان جمعه
طرح درس 8: دو نامه
طرح درس 9: یک جهان جشن 
طرح درس 10: در…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …