دانلود طرح درس روزانه فارسی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه فارسی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه فارسی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه فارسی پنجم ابتدایی (تمامی دروس)
 
این مجموعه شامل 17 طرح درس فارسی پنجم دبستان می باشد که لیست آن در ذیل بیان شده است:
 
طرح درس 1: تماشاخانه
طرح درس 2: فضل خدا
طرح درس 3: بیمارستان رازی
طرح درس 4: بازرگان و پسران
طرح درس 5: چنار و کدوبن
طرح درس 6: سرود ملی
طرح درس 7: آزاد (نوروز باستانی)
طرح درس 8: دفاع از میهن
طرح درس 9: نام آوران دیروز امروز فردا
طرح درس 10: نام نیکو
طرح درس 11: نقش خردمندان
طرح درس 12: آزاد…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …