دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)

دانلود  روزنامه طوفان (فرخی یزدی)

دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)

دانلود ” روزنامه طوفان (فرخی یزدی) “

روزنامه طوفان به مدیریت محمد فرخی یزدی در خلال سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۳ ه.شمنتشر می‌شد.
روزنامه طوفان از انتقادی‌ترین روزنامه‌های چاپ شده در ایران بود. فرخی یزدی در مقالاتی انتقادی، بارها دولت و وزرا و نمایندگان مجلس را مورد حمله قرار داد. این روزنامه در طی دوران فعالیت خود پانزده بار توقیف شد! فرخی یزدی بابت مقالات تند خود بارها به زندان افتاد اما هربار با قدرت بیشتری به حمله و انتقاد از…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …