دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf – [ مروري بر نظریات نوسازي، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ي، سو

دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf -  [ مروري بر نظریات نوسازي، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ي، سو

دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf – [ مروري بر نظریات نوسازي، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ي، سو

دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf – [ مروري بر نظریات نوسازي، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ي، سو
خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه (مروري بر نظریات نوسازي، وابستگی و نظام جهانی)
تالیف: الوین، ي، سو
ترجمه: محمود حبیبی مظاهري
به صورت PDF تایپ شده در 44 صفحه
 
توجه مهم : این خلاصه کتاب فقط جهت ارائه به عنوان پروژه و خلاصه کتاب به استاد می باشد و برای مطالعه جهت آزمون مناسب نمی باشد.
 
فهرست مطالب کامل کتاببخش اول – مکتب…

Check Also

کتاب کامل روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی (جلد 1) ویژه کنکورهای کارشناسی ارشد، دکتری و آزمون استخدامی آموزش و پرورش

کتاب کامل روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی (جلد 1) ویژه کنکورهای کارشناسی …