دانلود خلاصه کتاب تئوری انتخاب – pdf – ویلیام گلسر (علی صاحبی)

دانلود خلاصه کتاب تئوری انتخاب - pdf - ویلیام گلسر (علی صاحبی)

دانلود خلاصه کتاب تئوری انتخاب – pdf – ویلیام گلسر (علی صاحبی)

دانلود خلاصه کتاب تئوری انتخاب – pdf – ویلیام گلسر (علی صاحبی)
دانلود کتاب تئوری انتخاب [ برداشتی آزاد از کتاب] ۵۵صفحه
با فرمت pdf
به فرض شما می توانستيد از مردم سراسر دنيا، از آن هايی كه بيمار، گرسنه و فقير نيستند و ظاهرا از امكانات بسياری برای زندگی كردن برخوردارند، بخواهيد صادقانه به اين سوال پاسخ دهند: حالتان چطور است؟ ميليون ها نفر خواهند گفت: بدبخت و بيچاره‌ام. و اگر بپرسيد: چرا؟ اغلب آن ها ديگران را براي بدبختی خود سرزنش می كنند مثل…

Check Also

کتاب کامل روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی (جلد 1) ویژه کنکورهای کارشناسی ارشد، دکتری و آزمون استخدامی آموزش و پرورش

کتاب کامل روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی (جلد 1) ویژه کنکورهای کارشناسی …