دانلود خلاصه کتاب تئوری انتخاب – pdf – ویلیام گلسر (علی صاحبی)

دانلود خلاصه کتاب تئوری انتخاب - pdf - ویلیام گلسر (علی صاحبی)

دانلود خلاصه کتاب تئوری انتخاب – pdf – ویلیام گلسر (علی صاحبی)

دانلود خلاصه کتاب تئوری انتخاب – pdf – ویلیام گلسر (علی صاحبی)
دانلود کتاب تئوری انتخاب [ برداشتی آزاد از کتاب] ۵۵صفحه
با فرمت pdf
به فرض شما می توانستيد از مردم سراسر دنيا، از آن هايی كه بيمار، گرسنه و فقير نيستند و ظاهرا از امكانات بسياری برای زندگی كردن برخوردارند، بخواهيد صادقانه به اين سوال پاسخ دهند: حالتان چطور است؟ ميليون ها نفر خواهند گفت: بدبخت و بيچاره‌ام. و اگر بپرسيد: چرا؟ اغلب آن ها ديگران را براي بدبختی خود سرزنش می كنند مثل…

Check Also

مجموعه کامل نمونه سوالات درس نمونه های شعر ساده انگلیسی + پاسخنامه 90 صفحه

مجموعه کامل نمونه سوالات درس نمونه های شعر ساده انگلیسی + پاسخنامه 90 صفحه مجموعه …