دانلود جزوه و خلاصه کتاب سیستم اطلاعات جغرافیایی gis | به همراه 10 دوره نمونه سوال با پاسخنامه

دانلود جزوه و خلاصه کتاب سیستم اطلاعات جغرافیایی gis | به همراه 10 دوره نمونه سوال با پاسخنامه

دانلود جزوه و خلاصه کتاب سیستم اطلاعات جغرافیایی gis | به همراه 10 دوره نمونه سوال با پاسخنامه

دانلود جزوه و خلاصه سیستم اطلاعات جغرافیایی gis | به همراه 10 دوره نمونه سوال با پاسخنامه
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
شامل جزوه ایده آل برای مرور مباحث در 49 صفحه
+ 10 دوره نمونه سوال به همراه پاسخنامه  57 صفحه
 …

Check Also

آزمون برونینکس اوزرتسکی

آزمون برونینکس اوزرتسکی آزمون تبحر حرکتی برونینکس اوزرتسکی شامل: هشت خرده آزمون (46بخش) + روایی …