دانلود جزوه خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام – دکتر مقیمی – pdf به همراه تست و پاسخ ها

دانلود جزوه خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - دکتر مقیمی - pdf به همراه تست و پاسخ ها

دانلود جزوه خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام – دکتر مقیمی – pdf به همراه تست و پاسخ ها

دانلود جزوه خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام – دکتر مقیمی – pdf به همراه تست و پاسخ ها
دانلود خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام + تست pdf
خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
نوشته دکتر سید محمد مقیمی
خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
همراه نمونه سوالات تستی همراه با کلید
خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام سید محمد مقیمی + تست pdf
این فایل، خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه…

Check Also

کتاب کامل روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی (جلد 1) ویژه کنکورهای کارشناسی ارشد، دکتری و آزمون استخدامی آموزش و پرورش

کتاب کامل روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی (جلد 1) ویژه کنکورهای کارشناسی …