دانلود ترجمه فارسی استاندارد ISO 9001:2015

دانلود ترجمه فارسی استاندارد ISO 9001:2015

دانلود ترجمه فارسی استاندارد ISO 9001:2015

دانلود ترجمه فارسی استاندارد ISO 9001:2015
مترجمین: صمد عدل محمدی – پیام خرازیان
 
سازمان بین المللی استاندارد (ISO ) توسط کمیته فنی(TC176) ، مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ، کمیته فرعی SC2 بر اساس مطالعه تجربیات موفق دنیا اقدام به تدوین و معرفی سری استاندارد 9000 ISO در سال ۱۹۸۷ نمود و در بازه های زمانی ۴ تا ۷ سال بر اساس گزارش هایی که از کشورهای عضو به کمیته تخصصی مرتبط ارسال می شود توسط کمیته بررسی و در صورت نیاز استاندارد مورد بازنگری قرار می گیرد . بر…

Check Also

کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب 53 ص

کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب 53 ص نام فایل : کارآموزی در شرکت آب …