دانلود آزمون هوش وکسلر

دانلود آزمون هوش وکسلر

آزمون هوش وکسلر
 
این مجموعه در برگیرنده موارد ذیل می باشد:
مقیاس حافظه وکسلر
آزمون حافظه وکسلر فرم الف
توضیحات آزمون
دستورالعمل اجرای این آزمون
سوالات آزمون
یادگیری های تداعی
روش بدست آوردن نمره کل حافظه
 تاریخچه آزمون وکسلر
سطوح تفسیر وکسلر
خرده آزمون های آزمون وکسلر
آزمون های پایا و ناپایا
 …

Check Also

گزارش کارورزی باشگاه پرورش اندام بدنسازی

گزارش کارورزی باشگاه پرورش اندام بدنسازی فایل بصورت word تعداد صفحات 75 قابل استفاده دانشجویان …