دانلود آرشیو روزنامه وقایع اتفاقیه

دانلود آرشیو روزنامه وقایع اتفاقیه

دانلود آرشیو روزنامه وقایع اتفاقیه

دانلود ” روزنامه وقایع اتفاقیه “

روزنامه وقایع اتفاقیه سومین روزنامه رسمی تاریخ ایران بود که به فرمان امیر کبیر منتشر شد.
نخستین شماره روزنامه وقاییع اتفاقیه در زمان حکومت ناصرالدین‌شاه منتشر شد. این روزنامه در تهران توزیع می‌شد و حامل اخبار و رویدادهای مهم دربار و سیاست داخلی و خارجی ایران بود. همچنین اخبار ولایات (شهرستان‌ها)، اخبار کتاب‌های جدیدالچاپ و قیمت روز اجناس، از مطالبی بود که در این روزنامه منعکس…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …