حل تمرین کتاب معادلات دیفرانسیل هنری ادواردز – ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب معادلات دیفرانسیل هنری ادواردز – ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب معادلات دیفرانسیل هنری ادواردز – ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب معادلات دیفرانسیل هنری ادواردز – ویرایش پنجم
نویسندگان: Edwards و Penney
فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 611 صفحه است.
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

پروژه پردازش تصویر در MRI به همراه ضمیمه تمام کدهای متلب استفاده شده

پروژه پردازش تصویر در MRI به همراه ضمیمه تمام کدهای متلب استفاده شده پروژه…… جزئیات …