حل تمرین کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین جورج مارتین – ویرایش دوم

حل تمرین کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین جورج مارتین - ویرایش دوم

حل تمرین کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین جورج مارتین – ویرایش دوم

حل تمرین کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین جورج مارتین – ویرایش دوم
نویسنده: G. H. Martin
فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 143 صفحه است.
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

پروژه پردازش تصویر در MRI به همراه ضمیمه تمام کدهای متلب استفاده شده

پروژه پردازش تصویر در MRI به همراه ضمیمه تمام کدهای متلب استفاده شده پروژه…… جزئیات …