حل تمرین کتاب آنالیز عددی بوردن – ویرایش هشتم

حل تمرین کتاب آنالیز عددی بوردن – ویرایش هشتم

حل تمرین کتاب آنالیز عددی بوردن – ویرایش هشتم

حل تمرین کتاب آنالیز عددی بوردن – ویرایش هشتمنویسندگان: R. L. Burden و J. D. Fairesفایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 298 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

پروژه پردازش تصویر در MRI به همراه ضمیمه تمام کدهای متلب استفاده شده

پروژه پردازش تصویر در MRI به همراه ضمیمه تمام کدهای متلب استفاده شده پروژه…… جزئیات …