جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب Speaking by Speaking

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب Speaking by Speaking

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب Speaking by Speaking

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب Speaking by Speaking
فایل PDF به زبان انگلیسی و در 18 صفحه است.
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …