جزوه و کتاب زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت + 10 دوره نمونه سوال- بر اساس کتاب صادق بافنده ایماندوست – پیام نور – pdf

جزوه و  کتاب زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت  + 10 دوره نمونه سوال- بر اساس کتاب صادق بافنده ایماندوست - پیام نور - pdf

جزوه و کتاب زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت + 10 دوره نمونه سوال- بر اساس کتاب صادق بافنده ایماندوست – پیام نور – pdf

جزوه و کتاب زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت + 10 دوره نمونه سوال- بر اساس کتاب صادق بافنده ایماندوست – پیام نور – pdf
کتاب زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
بر اساس کتاب صادق بافنده ایماندوست
منبع رشته های مدیریت و اقتصاد کشاورزی پیام نور
شامل:
کتاب کامل 212 صفحه
+ جزوه ترجمه لغات و واژگان کلیه دروس کتاب 13 صفحه
+ بیش از 10 دوره نمونه سوال به همراه پاسخنامه
 …

Check Also

کتاب کامل زمینه روانشناسی هیلگارد (ویژه کنکور کارشناسی ارشد، دکتری و آزمون استخدامی آموزش و پرورش)

کتاب کامل زمینه روانشناسی هیلگارد (ویژه کنکور کارشناسی ارشد، دکتری و آزمون استخدامی آموزش و …