تاريخ كامل ايران (خنجی)

تاريخ كامل ايران (خنجی)

تاريخ كامل ايران (خنجی)

تاریخ کامل ایران، از پیدایش سرزمین ایران تا یورش عرب و فروپاشی ساسانیان

بخش نخست : پیدایش ایران
موضوعاتِ بخش نخست:
• قوم ایرانی: ۱) سرزمین آریان. ۲) مهاجرتهای آریان. ۳) ایرانیان و ایران‌ زمین. ۴) اساطیر ایرانی.
• زرتشت و دین ایرانی: ۱) ظهور زرتشت. ۲) تعالیم زرتشت. ۳) فضایل ملکوتی در تعالیم زرتشت. ۴) اصول دین زرتشت. ۵) مرام‌نامۀ آئینِ زرتشت ۶) انتشار آئین زرتشت.
• تاریخ ماقبل ماد: ۱) گوتی‌ها و لولوبی‌ها. ۲) کاشی‌ها. ۳) تمدن…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …