یک فیلم ضدایرانی دیگر پروانه نمایش گرفت!

Spread the love
مهناز محمدی در گفت‌وگویی با رادیو فردا (وابسته به سازمان سیا) اعلام کرد فیلم جدیدش به نام «مادر- پسر» از سازمان سینمایی وزارت ارشاد، هم مجوز ساخت دریافت داشته بود و هم پروانه نمایش دریافت داشته است.
READ  Global Electric Vehicle Range Extender Industry