دانلود پاورپوینت تغذیه و تغذیه ورزشی در 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت تغذیه و تغذیه ورزشی در 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت تغذیه و تغذیه ورزشی در 33 اسلاید

در این پروژه پاورپوینت تغذیه و تغذیه ورزشی در 33 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و نمودار طبق موارد زیر شرح و ارایه  شده است:
1-  مهم ترین ویژگی های موجودات زنده عبارتند از:
2-  تغذیه علم پاسخ گویی به سه سوال اساسی است:
3-  شاخه های مهم علم تغذیه
4-  به طور کلی تغذیه مقوله ایست:
5-  تمام مواد غذایی جهان را می توان به دو دسته ی کلی و 6گروه تقسیم نمود:
 
 
6-  مناسب ترین ترکیب غذایی عبارتست از:
7-  کربوهیدراتها:…

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی در 122 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و نمودار و تصاویر اجرایی

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی در 122 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و نمودار و تصاویر اجرایی

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی در 122 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و نمودار و تصاویر اجرایی

در این پروژه پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی در 122 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع به همراه تصاویر دقیق کاربردی و تشریحی طبق موارد زیر ارایه شده است:
1-  مقدمه
2-  فواید ورزش و فعالیت بدنی:
3-   بهبود عملکرد دستگاههای قلب و عروق و تنفس
4-   افزایش قدرت و استقامت عضلانی، بهبود تعادل و…
5-   زیبایی و تناسب اندام
6-  بروز آسیب های ورزشی:
7-   عدم رعایت اصول ایمنی
8-   عدم استفاده از وسایل…

دانلود پاورپوینت مبانی استعدادیابی ورزشی در 19 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و فلوچارت

دانلود پاورپوینت مبانی استعدادیابی ورزشی در 19 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و فلوچارت

دانلود پاورپوینت مبانی استعدادیابی ورزشی در 19 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و فلوچارت

در این پروژه پاورپوینت مبانی استعدادیابی ورزشی در 19 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و فلوچارت طبق شرح زیر ارایه شده است:
1-  تعریف مباني استعداديابي 
2-   آزمون هاي رايج در فرآيند استعداديابي ؟!!
3-  تذكر : ميان عوامل مؤثر بر اجرا و شاخص هاي اصلي استعداد تفاوت وجود دارد !
4-  بررسي مدل هاي استعداديابي و تئوري هاي موجود 

5-  مالينا: اندازه گيري ويژگي هاي حركتي، جسماني ، ميزان تربيت پذيريزمان…

دانلود پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني در 109 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل و فصل بندی شده

دانلود پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني  در 109 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل و فصل بندی شده

دانلود پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني در 109 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل و فصل بندی شده

در این پروژه پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني در 109 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع و فصل بندی شده طبق شرح زیر بیان شده است:
1- فصل اول : اهداف كلي و رفتاري
2-  آگاهي از نظرات فلاسفه در خصوص تربيت بدني
3-  شناخت مشخصات تربيت بدني دوره نوزايش.
4-  شناخت تربيت بدني وورزش در مكتب وحي.
5-  آگاهي از مفاهيم بازي و ورزش.
6-  شناخت مباني تقسيم ورزشها. 
7- فصل دوم
8-  طبقه بندي علوم از ديدگاه دانشمندان.
9-  شناخت انواع…

دانلود پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی در 28 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر و فلوچارت و گراف

دانلود پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی در 28 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر و فلوچارت و گراف

دانلود پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی در 28 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر و فلوچارت و گراف

در این پروژه پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی در 28 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر و فلوچارت و گراف طبق موارد زیر بیان شده است:
1-   تعریف اخلاق
2-  نظریات بنیادین اخلاق و رسانه
3-  مکاتب فلسفی اخلاق در رسانه
4-  رسانه ها و اسطوره های ورزشی
5-  رابطه اخلاق و قوانین رسانه ای
6-  معمای مشکل اخلاقی در رساناهای ورزشی l
7-  بررسی چند مثال کاربردی 
8-  ارزش های پیشنهادی برای رسانه ها
9-  اصول اخلاقی…

دانلود پاورپوینت بازاریابی ورزشی در 98 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت بازاریابی ورزشی در 98 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت بازاریابی ورزشی در 98 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

 دراین پاورپوینت بازاریابی ورزشی در 98 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع مطابق با موارد زیر ارایه شده است :
1-   هدف 
2-  مقدمه
3-  تعریف بازاریابی
4-  تعریف بازاریابی ورزشی
5-  روش های بازاریابی ورزشی
6-  ارتباط اهداف سازمان با بازاریابی
7-  فرایند بازاریابی استراتژیک
8-  هویت
9-  تقسیم بندی
10-  هدف گذاری
11-  موقعیت یابی

12-  مفاهیم اساسی بازار…

دانلود پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی در206 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی در206 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی در206 اسلاید

در این پروژه پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی در206 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با فلوچارت ها و دسته بندی های مربوطه طبق شرح زیر بیان شده استک
1-  منابع  (کتاب روش تحقیق در علوم انسانی دکتر نادری و کتاب چگونه تحقیق کنیم؟ دکتر فراهانی)
2-  فلوچارت تصمیم تحقیق اهداف
3-  تحقیق=حقیقت یابی و فلوچارت مربوطه
4-  فرض تحقیق
5-  ویژگی های تحقیق
6- انتخاب موضوع  تحقيق
7-  انتخاب روش تحقيق
8-  شناخت جامعه آماري + ويژگي و…